Meditatie Pentru Dizolvarea Blocajelor Legate de Sexualitate (62 min.)